Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

MARKETS & INDUSTRIES

Lepel Main Pigments

CICP
Titanium Dioxide
Iron Oxide Pigment
Ceramic Pigment
6,00 US$ - 9,50 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
9,50 US$ - 10,52 US$/Kilogram
200.0 Kilogram(Min. Order)
9,50 US$ - 10,88 US$/Kilogram
1.0 Kilogram(Min. Order)
26,00 US$ - 27,00 US$/Kilogram
25 Kilogram(Min. Order)
25,00 US$ - 35,00 US$/Kilogram
25.0 Kilogram(Min. Order)
1.800,00 US$ - 2.400,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
2.350,00 US$ - 2.500,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
1.800,00 US$ - 2.400,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
1.800,00 US$ - 2.400,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
1.400,00 US$ - 1.700,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
850,00 US$ - 950,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
860,00 US$ - 1.050,00 US$/Kilogram
1000 Kilogram(Min. Order)
950,00 US$ - 1.120,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
920,00 US$ - 1.120,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
850,00 US$ - 950,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
860,00 US$ - 1.050,00 US$/Tấn hệ mét
1 Tấn hệ mét(Min. Order)
25,20 US$ - 28,50 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
13,40 US$ - 15,70 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
14,50 US$ - 17,00 US$/Kilogram
25 Kilogram(Min. Order)
5,90 US$ - 8,20 US$/Kilogram
100.0 Kilogram(Min. Order)
14,80 US$ - 17,50 US$/Kilogram
1 Kilogram(Min. Order)

Geoff Chen
Chat Now!
Rebecca Wang
Chat Now!
Jenny Liu
Chat Now!
Theresa Liu
Chat Now!
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.